Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Muszynie

Aktualności

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14

ZARZĄDZENIE A-0000-4/14


Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
z dnia 31 marca 2014r.

Uwaga

Wskazanie w pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku )

numeru PESEL, NIP, numeru z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)

Najczęściej czytane

Wydziały

VII Zamiejscowy Wydział Cywilny   Przewodniczący Wydziału SSR Ewa Faron-Marciszewska   Kierownik Sekretariatu Dorota Rzeźnik   Tel: (18) 53-17-111 Fax: (18)53-17-109 [...]

Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177) Ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 01.98.1070) [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

VII Zamiejscowy Wydział Cywilny

VIII Zamiejscowy Wydział Karny

IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

z siedzibą w Muszynie

 

tel. (18) 53-17-100 fax (18) 53-17-109

Jednostka Nadrzędna